You are here:

Pomoc psychiatryczna – Tarnów

Pomoc psychiatryczna, której udzielamy w Tarnowie, obejmuje różne problemy i zagadnienia. Świadczona jest zarówno pojedynczo, jak również w parach lub grupowo — w zależności od skali problemu oraz osobistych preferencji. Bez względu na to, czy wybrana zostaje psychoterapia grupowa czy indywidualna zajęcia ukierunkowane są na rozwiązanie problemów osobistych uczestników.

Nasze Usługi

W Centrum Rozwoju STER oferujemy:
 • Psychoterapię indywidualną
 • Psychoterapię grupową
 • Psychoterapię par
 • poradnictwo psychologiczne
 • diagnozę psychologiczną
 • pomoc psychiatryczną
 • coaching

W związku ze zmieniającymi się potrzebami naszych klientów, psychoterapia par lub sesja indywidualna mogą odbywać się nie tylko stacjonarnie, ale również zdalnie, za pomocą kanału Skype.

Przejdź do ofertyPrzejdź do cennika

“Coaching to doskonalenie pod okiem trenera”

– STER

Psychoterapia grupowa i indywidualna

Ogólnie o psychoterapii

Pacjenci zgłaszający się na psychoterapię, cierpią z powodu objawów i chcą przede wszystkim, aby te symptomy ustąpiły. Do najczęściej wymienianych objawów należą: lęk, napięcie, niepokój, ściskanie w głowie, duszność, wielokrotne sprawdzanie czy wszystko zostało pozamykane, natrętne myśli, czynności czy wyobrażenia itp. W tego typu sytuacjach pomocne ukazują się sesje i zajęcia ukierunkowane na konkretne problemy, np. psychoterapia dla osób z objawami depresji czy psychoterapia dla osób ze stanami lękowymi.

Psychoterapia grupowa i indywidualna nie tylko usuwa objawy chorobowe, ale także rozwiązuje konflikty, które leżą u ich podstaw. Objawy zmniejszają się, a później znikają, gdy pacjent uświadomi sobie konflikt, nazwie go i wykształci nowe, dojrzałe formy radzenia sobie z przeżywanymi trudnościami.

W trakcie psychoterapii pacjent poznaje stopniowo nieświadome wzorce zachowań i siły kierujące nimi. Wyzwala się z nich i dokonuje zmian.

prześwit słońca

Do kogo adresowana jest psychoterapia grupowa, dla par i indywidualna?

Psychoterapia dla par i grup to nasza propozycja dla osób:

 • z objawami nerwic, depresji, stanów lękowych, kłopotami ze snem i poczuciem zmęczenia
 • dolegliwościami psychosomatycznymi, m.in. kołataniem serca, dusznościami, zawrotami i bólami głowy, brzucha, zaburzeniami łaknienia
 • z brakiem pewności siebie, zaniżonym poczuciem własnej wartości, z trudnościami w funkcjonowaniu wśród ludzi
 • objawami zaburzeń psychicznych i emocjonalnych a także dla pacjentów psychiatrycznych
 • chcących poznać i zrozumieć siebie, mieć wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w nim
 • mierzących się na co dzień z różnego rodzaju uzależnieniami m.in. od alkoholu narkotyków, seksu

Na czym polega pomoc psychiatryczna?

Pomoc psychiatryczna w takich okolicznościach pozwala chorym:

 • lepiej zrozumieć samych siebie, własne wzorce funkcjonowania, skłonności, obawy i cele,
 • przestać czuć się bezbronnym, a zamiast tego przyjąć większą odpowiedzialność za swoje życie,
 • stworzyć w życiu prywatnym większą bliskość i pozwolić sobie w związkach osobistych na przeżywanie miłości, okazywanie uczuć i dzielenie się nimi z partnerem,
 • przestać uskarżać się na sprawy, na które nie ma wpływu i zamiast tego skoncentrować się na tym, co może zmienić,
 • podejmować ryzyko eksperymentowania z nowymi sposobami myślenia, odczuwania i zachowania, by sam podejmował decyzje w swoim życiu i uniezależniał się od wpływu innych ludzi i sytuacji,
 • zmierzyć się z sytuacjami, których do tej pory unikał,
 • szukać sytuacji, w które może się zaangażować, przyjmując, że początkowo będzie odczuwał dyskomfort, lecz nawet jeśli nie osiągnie tego, co zamierzał, może się wiele nauczyć.

Kwestią wyboru pozostaje, czy lepsza w danej sytuacji będzie psychoterapia grupowa, psychoterapia dla par czy sesje indywidualne. Każda z tych form pracy ma swoje wady i zalety.

pole słoneczników

Jaki model zajęć wybrać?

Psychoterapia grupowa, psychoterapia dla par lub zajęcia indywidualne umożliwiają pacjentowi wybór terapii, która będzie dla niego najbardziej komfortowa:

 • praca indywidualna — kontakt pacjenta z terapeutą jest dłuższy i bliższy oraz można skoncentrować się na problemach bardziej precyzyjnie i wnikliwie je przeanalizować,
 • psychoterapia grupowa charakteryzuje się tym, że pacjent może spojrzeć na siebie oczami innych ludzi, przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu w grupie, swoim ograniczeniom i możliwościom, może też zobaczyć , że inni ludzie też mają swoje problemy i są one  bardzo podobne do jego problemów, znaleźć swoje możliwości poradzenia sobie z trudnościami.
 • psychoterapia par — polecana osobom doświadczającym trudności oraz kryzysów w związkach i chcących je wspólnie przezwyciężyć. To forma pomocy również dla osób, które chcą lepiej poznać się wzajemnie i poprawić jakość łączącej ich więzi. Podczas psychoterapii par koncentrujemy się na zrozumieniu przyczyn trudności oraz zapoznaniu partnerów z metodami pozwalającymi na rozwiązywanie aktualnych i nieprzepracowanych problemów z przeszłości.

Badania psychologiczne, diagnozy — szczegółowa oferta

W ofercie naszego Centrum Rozwoju STER znajduje się grupowa lub indywidualna:

 • psychoterapia dla osób z objawami nerwicy,
 • psychoterapia dla osób ze stanami lękowymi,
 • psychoterapia dla osób z objawami depresji,

Pomoc psychiatryczna przeznaczona jest dla osób, które mają kłopoty ze snem i poczuciem zmęczenia, dolegliwościami psychosomatycznymi, m.in. kołataniem serca, dusznościami, zawrotami i bólami głowy, brzucha, zaburzeniami łaknienia, z brakiem pewności siebie, zaniżonym poczuciem własnej wartości, z trudnościami w funkcjonowaniu wśród ludzi, objawami zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, chcących poznać i zrozumieć siebie, mieć wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w nim.

zachód słońca

Oferta

Szczegółowa oferta

Przeznaczona jest dla osób z objawami nerwic, depresji, stanów lękowych, kłopotami ze snem i poczuciem zmęczenia, dolegliwościami psychosomatycznymi, m.in kołataniem serca, dusznościami, zawrotami i bólami głowy, brzucha, zaburzeniami łaknienia, z brakiem pewności siebie, zaniżonym poczuciem własnej wartości, z trudnościami w funkcjonowaniu wśród ludzi, objawami zaburzeń psychicznych i emocjonalnych, chcących poznać i zrozumieć siebie, mieć wpływ na swoje życie i funkcjonowanie w nim.

Zasady:

Sesja terapii indywidualnej trwa 50 min. Średnio pacjenci umawiają się 1-2 razy w tygodniu.

Za umówioną sesję , na która się nie przyjdzie, pacjent płaci tak, jak za sesję odbytą, chyba że odwoła ją najpóźniej 24 godziny wcześniej.

Długość trwania procesu terapeutycznego jest sprawą indywidualną. O zakończeniu lub przerwaniu terapii należy porozmawiać z terapeutą, aby móc zamknąć rozpoczęty proces w pewną całość.

Psychoterapeuta jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji, pochodzących z terapii, a także samego faktu korzystania przez pacjenta z terapii.

Terapeuta może wyjawić tajemnicę tylko w sytuacji zagrożenia życia pacjenta, albo w sytuacjach określonych prawem.

Terapeuta zobowiązany jest do superwizowania swojej pracy. W tym celu może poprosić pacjenta o wyrażenie zgody na nagrywanie prowadzonych sesji. Nagrania też są objęte tajemnicą zawodową.

Legenda chińska mówi, że wiedza o życiu, o jego pełni i sensie była podobno jedna i spójna, jak paciorki korali nawleczone na nitce. Niestety człowiek przez swoją nieostrożność rozerwał nitkę i koraliki potoczyły się do różnych miejsc, w różne rejony świata. Od czasu do czasu ktoś znajdzie jakiś zagubiony koralik i głośnio krzyczy: ” Znalazłem!” Jego okrzyk ma sens, ale to tylko fragment całości. Terapia to części takiego sznura korali. Każdy z nas jest jej cząstką, jest paciorkiem na sznurze korali. Każdy z nas ma swoje doświadczenia i osiągnięcia, sukcesy i porażki, nosi w sobie wiedzę o życiu. Nie musisz niczego odrzucać w sobie. Możesz dodać znaleziony przez siebie koralik do tej całości, stwarzając sobie i innym warunki do szczęścia, harmonii i rozwoju, do lepszego zrozumienia siebie i życia zgodnie z własnymi ideałami, a jeśli przy okazji udzielisz swojego blasku innemu koralikowi, albo on Tobie, to będziecie świecić jeszcze większym blaskiem i lśnić intensywniejszymi kolorami. Nie będziesz już sam – pojedynczym paciorkiem. A przy okazji powoli zacznie robić się sznur koralików, powiększać krąg ludzi, którzy rozumieją ciebie i których rozumiesz i znasz ty.

Każdy sam jest odpowiedzialny za swoje życie. Na grupie możemy nazwać kierunki, w którą stronę możemy podążać. To jednak klient musi podjąć ryzyko postawienia tych kroków. Grupa i terapeuta może w tym tylko wspierać i coś sugerować. Klient może z tego skorzystać lub nie, wybór zależy od niego. Każdy sam podejmuje decyzje. W grupie każdy jest zarówno w roli tego, który pomaga innym, jak i w roli tego, który otrzymuje pomoc od innych.

Członkowie grupy są wobec siebie szczerzy i w sposób otwarty komunikują innym uczestnikom to, co czują i przeżywają w związku z ich funkcjonowaniem. W pracy terapeutycznej można też wykorzystać techniki, do których zastosowania potrzebny jest współudział innych ludzi. To tylko kilka powodów, dla których warto korzystać z terapii grupowej. Warto pamiętać, że na grupie możemy spotkać takich ludzi, jakimi my sami jesteśmy.

 

W pracy grupowej dużo skorzystasz jeśli:

 • postarasz się być świadomy swoich uczuć i swoich myśli, i będziesz okazywał to, co czujesz
 • postarasz się słuchać każdego; czynne słuchanie to kontakt, śledzenie z uwagą problemów innych
 • pomożesz, zadając pytania i informując o swoich uczuciach, jakie pojawiły się w tobie w trakcie słuchania
 • będziesz mówił o tym, co widzisz i czujesz bezpośrednio do osoby, do której skierowane są informacje; uczucia są zawsze prawdziwe, myśli często mają subiektywny charakter
 • będziesz mówił o konkretach i unikał słów: „nigdy”, „zawsze”, „nikt”, „wszyscy”
 • powstrzymasz się od dawania rad; one niewiele pomagają, a bardziej pokazują: „ Ja wiem lepiej”. Pomożesz drugiej osobie mówiąc, jak odbierasz jego zachowanie
 • potraktujesz to, co usłyszałeś o sobie, jako część informacji, jak ta konkretna osoba postrzega Ciebie; możesz również dopytać, co na ten temat myślą inni
 • postaraj się wykorzystać to, co usłyszałeś, dla własnego rozwoju.

Terapia grupowa odbywa się raz w tygodniu, czas jej trwania uzależniony jest od ilości osób uczestniczących w spotkaniu, zwykle jest to ok. 2-3  godziny. Ogólne założenia grupy terapeutycznej:

 1. Cykl grupy obejmuje 10 spotkań.
 2. Cena jednego spotkania to 60 zł. Cena pełnego cyklu to 600 zł.
 3. Deklarując się na udział w grupie, zgadzamy się na uczestnictwo we wszystkich spotkaniach. Nieobecność nie zwalnia z ponoszenia kosztów.
 4.  Każda grupa wybiera starostę. Jego rolą jest zebranie oczekiwań grupy, propozycje zmian i potrzeb grupy. Do starosty należy zgłaszać spóźnienia i nieobecności. Przyczynę nieobecności należy wyjaśnić na następnym spotkaniu grupy.
 5. Na grupie obowiązuje poufność. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do tego, aby bezwzględnie zachować tajemnicę.
 6. Podczas sesji wyłączamy telefony komórkowe.
 7. Obowiązuje szczerość, aktywność, zaangażowanie w rozwiązywanie problemów własnych i innych członków grupy, dzielenie się odczuciami i wrażeniami, które pojawiają się w stosunku do innych. Grupa to mikrokosmos wszystkich naszych relacji w życiu. Odczucia mogą być częścią naszych własnych problemów, ale też mogą ujawnić innym, jakie uczucia mogą wywoływać w innych ludziach.
 8. Jeżeli członkowie grupy spotykają się poza grupą, należy ujawniać wszystkie uwagi, spostrzeżenia i informacje, które mogą przyczynić się do jaśniejszego przedstawienia funkcjonowania członka grupy, szczególnie jeżeli są to nowe zachowania lub też któryś z członków grupy chce je ukryć.

W trakcie terapii par analizowana jest relacja łącząca partnerów, jej specyfika oraz dynamika. Strony, wspierane przez psychoterapeutę,  koncentrują się nad tym aby dostrzec co dzieje się w związku, jak to wpływa na każdego z partnerów oraz na sposób w jaki postrzegają oni siebie oraz relacje, a następnie wspólnie zastanawiają się nad tym w jaki sposób informacje te mogą wykorzystać aby poprawić jakość funkcjonowania związku, szukają sposobów rozwiązania  problemów. Terapia pozwala na pełniejsze zrozumienie mechanizmów funkcjonowania w relacji  oraz sposobów komunikacji a także zmianę ich na bardziej efektywne a tym samym na zwiększenie satysfakcji z relacji.

Sesje terapeutyczne prowadzone są przez jednego, lub dwóch terapeutów.

Każde spotkanie trwa 90 minut, czas trwania procesu psychoterapeutycznego jest kwestią indywidualną, pierwsze dwa lub trzy spotkania poświęcone są na konsultacje, podczas których następuje rozpoznanie problemu, ustalenie celów terapeutycznych, oraz wybór strategii terapeutycznej.

Poradnictwo psychologiczne jest formą kontaktu podtrzymującego i okazjonalnego. Od psychoterapii różni się metodami oddziaływania, intensywnością i sposobem pracy z klientem. Głównym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania.

Porady psychologiczne  mogą dotyczyć;

 • sytuacji kryzysowych
 • kryzysów rozwojowych
 • trudności przystosowawczych
 • kłopotów małżeńskich
 • problemów z dziećmi
 • wypalenia zawodowego
 • kryzysów w pracy i inne

Porady mogą mieć charakter jednorazowy, terapia natomiast to proces długoterminowy.

Wykonujemy następujące badania psychologiczne dla dorosłych, dzieci i młodzieży:

 • badanie poziomu intelektualnego
 • badanie cech osobowości
 • badania stosunków rodzinnych
 • badanie poziomu lęku i agresji
 • badanie zmian organicznych w Centralnym Układzie Nerwowym
 • badanie dysleksji
 • badanie preferencji zawodowych
 • badanie temperamentu.

 

Przeprowadzamy także pełne badania, wymagane do komisji ZUS-owskich, do celów orzecznictwa grup inwalidzkich oraz badania pomocnicze dla lekarzy psychiatrów (badanie poziomu inteligencji, cech osobowości, zmian organicznych w CUN).

Leczenie farmakologiczne w psychiatrii polega na stosowaniu leków, powodujących usunięcie dolegliwości psychicznych. W leczeniu krótkoterminowym stosuje się leki działające natychmiast i przynoszące ulgę w cierpieniu. Długoterminowe stosowanie farmakoterapii wiąże się z włączeniem środków, działających z pewnym opóźnieniem, które są bezpieczne i nie wywołują uzależnienia.

U osób pozostających w terapii, leki pozwalające na rozpoczęcie psychoterapii bez nadmiernego cierpienia są wsparciem w trudniejszych chwilach życia.

Za pomocą leków można uzyskać poprawę lub całkowite wyleczenie we wszystkich zaburzeniach i chorobach psychicznych. Często ich włączenie poprawia jakość życia i stan osób cierpiących na inne schorzenia.

Plan leczenia uzależniony jest od stanu psychicznego, towarzyszących schorzeń, wieku i indywidualnych oczekiwań pacjenta wobec leczenia. W ten sposób część osób pozostaje wyłącznie w leczeniu farmakologicznym, część korzysta tylko z psychoterapii. U pozostałych łączy się obydwie metody.

Lekarz poszukuje wraz z pacjentem najlepszej dla niego formy leczenia. Wstępnie określa zakres planowanej farmakoterapii i psychoterapii.

Czym się różni psychiatra od psychologa?

Psychiatra jest osobą, która ukończyła studia medyczne, natomiast psycholog to absolwent studiów uniwersyteckich.

Psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się leczeniem  farmakologicznym chorób, takich jak: depresje, nerwice, psychozy,  choroby afektywne, uzależnienia, zaburzenia snu, odżywiania itp.

Psycholog natomiast specjalizuje  się w rozumieniu  pacjenta , rozpoznaniu przyczyn jego problemów oraz  znalezieniu sposobów ich rozwiązania.

PSYCHOTERAPIA

 • Sesja psychoterapii indywidualnej 50 min: 110 zł.
 • Sesja psychoterapii par 90 min: 160 zł. (sesję prowadzi jeden terapeuta)
 • Sesja psychoterapii par 90 min: 320 zł. (sesję prowadzi dwóch terapeutów)
 • Sesja psychoterapii grupowej: 60 zł
 • Sesja przez skypa: 110 zł

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA

 • Badanie psychologiczne i opinia: 170-250 zł.

PSYCHIATRIA

 • Wizyta.: 100 zł.

PORADA PSYCHOLOGICZNA

 • Sesja 50 min.: 100 zł.

COACHING

 • Do uzgodnienia z coach’em podczas pierwszej sesji coachingowej: 150-250 zł.
  Czas trwania sesji coachingowej: 90-120 min.

 

Numer rachunku bankowego

 • mBank: 69 1140 2004 0000 3902 7269 6429